BÉRKOMPENZÁCIÓS, BÉRGARANCIA TÁMOGATÁS

  • A) Bérkompenzációs támogatás iránti pályázat

A támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltató számára nyújtható, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, valamint az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését. A vissza nem térítendő támogatás mértéke munkavállalóként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-től 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét.

  • B) Bérgarancia támogatás iránti kérelem/ bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

A bérgarancia támogatás iránti kérelem arra irányul, hogy a felszámolási eljárás hatálya alá került gazdálkodó szervezetnek a munkavállalói felé fennálló, kifizetetlen bértartozásait a munkaügyi központ a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből megelőlegezze, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek megfelelő összegű saját pénzügyi forrás hiányában erre nincs lehetősége. A támogatás 2013. január 1-jétől kezdődően a munkaerő-kölcsönző szervezetek és az iskolaszövetkezetek bértartozásainak a megelőlegezésére is szolgál, ha ezen szervezetek a bérfizetési kötelezettségüknek a munkavállalóik irányába azért nem tudnak eleget tenni, mert szolgáltatásuk ellenértékét a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek nem tudták kiegyenlíteni.