BÉRTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁSÁHOZ

Vissza nem térítendő támogatás megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben.