BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY TISZTÁZÁSA ÉRDEKÉBEN OKIRATI BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az egészségügyi szolgáltató az ellátás igénybevétele során jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa). Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél (továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv). Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hitelt érdemlően történő igazolása esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az érintettre vonatkozóan a jogosultság kijelzését "zöldre" állítja a szolgáltatások zavartalan igénybevétele céljából.