ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Az álláskeresőknek, közvetítést kérőknek, szolgáltatást kérőknek lehetőségük van az illetékes Munkaügyi Kirendeltséggel elektronikus levélben történő kapcsolattartás kezdeményezésére. Az elektronikus kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy az ügyfélfogadási időtől függetlenül, bármely napszakban kezdeményezhető az eljárás és nyújtható be kérelem.
A kapcsolattartás formájáról ez első kapcsolatfelvétel alkalmával az ügyfél dönt.