FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KÉPZÉSI KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA IRÁNTI ÉS/VAGY KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS VAGY KERESET-KIEGÉSZÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM

Ezen támogatást a munkaviszonyban álló személyek után a munkáltatók igényelhetik, ha a munkavállalók rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.