HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

AHarmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a jogszabályban meghatározottak kivételével - munkavállalási engedélyhez kötött. A munkavállalási engedélyt a foglalkoztatónak kell megkérnie az illetékes munkaügyi központtól. A munkavállalási engedély a kérelmező foglalkoztató részére egy általános engedély arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárt az abban meghatározott munkakörben munkavégzési helyen és időszakban foglalkoztathassa. A munkavállalási engedély kiadásának általános feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre megfelelő (belföldi, EGT állampolgár) munkaerő ne álljon rendelkezésre, illetve a harmadik országbeli állampolgár a munkakör ellátására alkalmas legyen. A jogszabály a munkavállalási engedély kiadására eltérő szabályokat is meghatároz.