HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK FOGLALKOZTATHATÓSÁGA, KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

  • A) A teljes képzési díj és képzéssel kapcsolatos költségek (szállás, élelmezés, helyi, illetőleg helyközi utazás költségének)  megtérítése iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében

A TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket mielőbb az elsődleges munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt keretén belül megvalósuló munkaerő-piaci képzés támogatás módja: a képző intézmény által megállapított képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó, helyi, illetőleg helyközi utazás, étkezési (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra), szállásköltség, részben vagy egészben történő megtérítése.
A képzési támogatás időtartama: az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartama, továbbá ezen vizsga napja.

  • B) A képzés időtartamára keresetpótló juttatás megállapítása iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében

TÁMOP-1.1.2-11/1 projekt keretén belül munkaerő-piaci képzésben részt vevő álláskereső a képzés időtartama alatt keresetpótló juttatást kérhet. A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60%-nál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

  • C) Hozzájárulás iránti kérelem a képzés időtartama alatt igénybevett gyermekfelügyelet /hozzátartozó ápolásával, gondozásával kapcsolatos költségeihez hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében

A TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket mielőbb az elsődleges munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt keretén belül megvalósuló munkaerő-piaci képzés támogatás ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségének támogatási összege gyermekenként legfeljebb 4000Ft/nap. A képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatási összege hozzátartozónként legfeljebb 4000Ft./nap.
A támogatás időtartama: az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartama, továbbá ezen vizsga napja.

  • D) Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében

Vissza nem térítendő támogatás a támogatással foglalkoztatott TÁMOP-1.1.2-11/1 projekt célcsoportjába tartozó álláskereső/munkavállaló bruttó munkabéréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz. A bértámogatás időtartama: A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A bértámogatás mértéke: A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.