KERESŐ TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Az álláskeresőként nyilvántartott személyt a kereső tevékenység vonatkozásában bejelentési kötelezettség terheli. Álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv nyilvántart.Kereső tevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár.