KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA, KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Az állami foglalkoztatási szerv vezetője – erre irányuló kérelem esetén – különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt ellátás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről.
Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

  • A) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok támogatása valósul meg. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

  • B) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok támogatása valósul meg. Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

  • C) Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

A szociálisan rászoruló, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkába helyezési esélyeinek növelése a humánerőforrás fejlesztés és foglalkoztatás összekapcsolásával oly módon, hogy a közhasznú kölcsönző számára legalább 60 nap időtartamú közfoglalkoztatási jogviszonyban való alkalmazásuk esetén a munkaügyi központ a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – az adókedvezmények igénybevételével csökkentett – szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 százalékáig támogatást biztosít. A támogatás időtartama a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama de legfeljebb egy év lehet.

  • D) Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

Az Országos Közfoglalkoztatási Program abban az esetben támogatható, amennyiben a program az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányul, valamint az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatása valósul meg. Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható,ha

  • a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,
  • a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszám bővül, és
  • a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül.
  • E) Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatásával a közérdekű célok támogatása valósul meg. A vissza nem térítendő céltámogatás a támogatással érintett közfoglalkoztatottak (regisztrált álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek) közfoglalkoztatásából eredő költségekhez, a munkabér és a szociális hozzájárulási adóhoz valamint a beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz nyújtható. Támogatható programelemek: mezőgazdasági program, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,a közfoglalkoztatottak téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatásának kialakítása, bio- és megújuló energiatermelés,belterületi közúthálózat javítása,helyi sajátosságokra épülő programok.