KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZÉSI IGÉNY (KOMA KÉRELEM NYOMTATVÁNY LEÖLTÉSI IGÉNY)

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; adószámát nem függesztették fel; nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt; csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása; és nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés által az adózónak számos eljárás esetén nem szükséges az adóigazolás bemutatása.