LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

A támogatás célja annak megkönnyítése, hogy az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, amely esetében a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől távol van.

Alanyai lehetnek:

  • a) akiket a kirendeltségek legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván.
  • b) a pályakezdő álláskeresők, akik esetében a nyilvántartási időtartamot nem kell vizsgálni
  • c) a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók, (esetükben sem vizsgálandó a nyilvántartási időtartam)d) közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottake) legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt.
  • d) közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak
  • e) legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt.

A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe.