A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Az állami foglalkoztatási szerv vezetője – erre irányuló kérelem esetén – különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt ellátás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről.
Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

  • A) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

Megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek az egészségi állapota a komplex orvosi minősítés alapján 60 %-os, vagy kisebb mértékű, és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultsági feltételekkel is rendelkezik. Az ellátás típusának meghatározása a komplex orvosi minősítés ismeretében történhet meg. A komplex orvosi felülvizsgálatra a kérelem alapján az elbírálási ügyintéző eljárása során kerül sor.

  • B) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

Annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt és a heti munkaideje a 20 órát meghaladja vagy keresőképtelen, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rehabilitációs ellátásban részesülőknek bejelentést kell tenniük, amennyiben keresőtevékenységet folytatnak, vagy közfoglalkoztatásban vesznek részt, és a munkaidejük a 20 órát meghaladja. Ehhez a munkaszerződés csatolása szükséges.