VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégekről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha a kirendeltség által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásban) jogosult személy vagy  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatást vállalja a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban (foglalkoztatási kötelezettség).