VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI PÁLYÁZAT

3 M Ft-ig tőkejuttatás

A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. A 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és /vagy vissza nem térítendő formában (a tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható). A pályázónak rendelkeznie kell a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, továbbá anyagi biztosítékkal a támogatás visszatérítéséhez, illetőleg a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetéséhez.

6 havi munkabérre

A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.