IGAZOLÁS KÉRÉSE A NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOKRÓL

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti. Az egyeztetési eljárás a biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére indul. A biztosított egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban feltüntetésre kerül a kérelmező valamennyi nyilvántartott adata, pl. a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, stb.