KIVÉTELES NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátás állapítható meg. Kivételes nyugellátás megállapítására az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • B) Kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére kivételes nyugellátás emelés engedélyezhető. A kivételes nyugellátás emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor. Az ügyfél által előterjesztett kérelem beérkezését, iktatását követően az ONYF főigazgatója, a NYUFIG igazgatója, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője által megbízott egység (személy) a kérelmet előkészíti. A kérelem elbírálása során a jogszabályban foglalt feltételek vizsgálatát követően értékelik a különös méltánylást érdemlő körülményeket, mérlegelik a szociális szempontokat, figyelemmel a nyugdíj összegére is.

  • C) Kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a rehabilitációs járadékban  részesülő személy részére kivételes nyugellátás emelés engedélyezhető. A kivételes nyugellátás emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • D) Kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem özvegy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére kivételes nyugellátás emelés engedélyezhető. A kivételes nyugellátás emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • E) Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

Hozzátartozói kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy kérelmére kerülhet sor. A hozzátartozói ellátásban részesülő ügyfél rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással kivételes hozzátartozói nyugdíjemelési kérelemmel fordul a folyósító szervhez. Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, életkorára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, természeti katasztrófa miatt fennálló súlyos élethelyzetére, saját háztartásában nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek/ek eltartásának nehézségeire, alacsony hozzátartozói ellátására (amely a mindenkori öregségi nyugdíj minimumát nem haladja meg, vagy meghaladja, de a mindenkori öregségi nyugdíj másfélszeresénél nem több).