NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK KIEGÉSZÍTÉSÉNEK, JAVÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Az igénylő részére, - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - kérelmére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.