EGYSZERI SEGÉLLYEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.
Egyszeri segély kérelemmel élhet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő, rehabilitációs járadékban részesülő, hozzátartozói nyugellátásban részesülő, a mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesülő személy. A nyugellátásban részesülő ügyfél rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordul a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

  • B) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem öregségi nyugdíjban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • C) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • D) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem özvegyi nyugdíjban/özvegyi járadékban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az özvegyi nyugdíjban/özvegyi járadékban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • E) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem árvaellátásban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az árvaellátásban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • F) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem szülői nyugdíjban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a szülői nyugdíjban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

  • G) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részére

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezhető. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.