ÖREGSÉGI NYUGDÍJJAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

  • A) Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelhető ellátás. A nyugellátásra való jogosultság megállapításának feltétele továbbá, hogy az ügyfél öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik és azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

  • B) Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.