ROKKANTSÁGI JÁRADÉKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

  • A) Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg részére. A rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte. A rokkantsági járadék nem minősül nyugellátásnak, megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen szolgálati idővel. 

  • B) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

A rokkantsági ellátás a kieső jövedelem miatti keresetpótlást hívatott szolgálni. Miután az ügyfél kérelme megérkezik a rehabilitációs szakigazgatási szervhez, az ügyintéző elindítja az ügyet: értesíti az ügyfelet az eljárás megindításáról, és az orvosi felülvizsgálat időpontjáról, végzésben megkeresi adatszolgáltató szerveket, amelyek közlik az igény elbírálásához szükséges adatokat. A felülvizsgálaton az orvosi bizottság elkészíti a komplex szakvéleményt. A kért adatok, és az orvosi szakvélemény alapján az elbírálási ügyintéző elkészíti a határozatot.

  • C) Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

A rehabilitációs ellátás a kieső jövedelem miatti keresetpótlást hívatott szolgálni. Továbbá a rehabilitáció sikeres megvalósításához szükséges szolgáltatásokat is tartalmazza. A felülvizsgálaton az komplex bizottság elkészíti a komplex szakvéleményt. A kért adatok, és az orvosi szakvélemény alapján az elbírálási ügyintéző elkészíti a határozatot.