TAJ-JAL KAPCSOLATOS NÉVVÁLTOZTATÁS, ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti. Az egyeztetési eljárás ebben az esetben a biztosított, volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére indul. Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében hivatalból sor kerülhet hatósági ellenőrzés lefolytatására is. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban feltüntetésre kerülnek az adatmódosítások, illetve a kért adatmódosítások megtagadásának oka, továbbá a kérelmező valamennyi nyilvántartott adata, pl. a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, stb.