ÁLLANDÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére első ízben a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél a törvényes képviselő kérheti. A kérelmet az állandó személyazonosító igazolvány kiadásával kell teljesíteni. Az igazolványt a kérelmező választása szerint postai úton kell továbbítani a kérelmező részére, vagy a járási hivatalban/központi szervnél kell átadni.