LAKÓHELY CÍMÉNEK, MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, VALAMINT A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA (LAKCÍMBEJELENTÉS)

A Magyarország területén élő polgár beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából köteles bejelenteni. A polgár bármely járási hivatalnál és a központi szervnél (KEKKH) a lakcímén kívül értesítési címét is bejelentheti. A lakcímbejelentésről az illetékes járási hivatal/egyes esetekben a KEKKH hivatalból kiállítja a lakcímigazolványt és a jegyző vagy járási hivatal/egyes esetekben a KEKKH (újszülött törvényes képviselőjének az anyakönyvvezető) kézbesíti a bejelentést tevő részére (az átvehető a jegyzőnél, a járási hivatalnál/Központi Okmányirodában, illetve a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva).