ÚJ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓRÓL ÉS LAKCÍMRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár a hatósági igazolvánnyal azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés), illetve a hatósági igazolványa megrongálódott. A járási hivatal a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódás miatt használhatatlanná vált.