ÁTMENETI SEGÉLY

  • A) Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

A biztosított, illetve a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél vagy a kormányablaknál nyújthatja be.
Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben, segélyben részesítheti. A segélyezésnél mérlegelni kell többek között:
a) egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változást
b) jövedelmi helyzetet, életkörülményeket
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséget
d) méltányosságból kérelmezett pénzbeli ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) elutasítását

  • B) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor. Egyszeri segély kérelemmel élhet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó:

  1. saját jogú nyugellátásban részesülő; - rehabilitációs járadékban részesülő,
  2. hozzátartozói nyugellátásban részesülő;
  3. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesülő személy.

A kérelmet az ONYF által e célra rendszeresített, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.