HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS

Helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) történő bejelentéssel üzemeltethető. A jegyző a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek.