IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL, VALAMINT TELEPENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYEK, BEJELENTÉSEK, KÉRELMEK

  • A) Ipari tevékenység bejelentése

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.(Ehhez az ügyhöz még nem érhető el részletes leírás)

  • B) Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Meghatározott ipari tevékenységet csak telepengedély birtokában lehet folytatni.
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

  • C) Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.(Ehhez az ügyhöz még nem érhető el részletes leírás)

  • D) Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.