RENDEZVÉNYTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK, BEJELENTÉSEK, KÉRELMEK

  • A) Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője adja ki. Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki.

B) Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásáról szóló bejelentése

Az zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy valamely, az engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság jogkörét érinti, úgy az adatmódosításról szóló bejelentésről a jegyző a szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

  • C) Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

A tevékenység megszüntetését az igazolás (Igazolás a rendezvénytartási engedély kiadásáról) leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.