SZESZES ITAL KIMÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS ENGEDÉLYEZÉS ÜGYEI

A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Ezen intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.