ÜZLETEK MŰKÖDTETÉSÉVEL, MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

Ha a kereskedő olyan üzletet kíván nyitni, amelyben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendeletben felsorolt valamely (kizárólag üzletben forgalmazható) terméket kíván forgalmazni, akkor nem elegendő bejelentést tennie, hanem működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Ha az üzlet megfelel a jogszabályi feltételeknek, a jegyző a működési engedélyt kiadja, s az üzletet nyilvántartásba veszi.

  • B) Az üzlet megszűnésének bejelentése

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás leadásával egyidejűleg - be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.